Visalisere data?

Antall medlemmer i Norges Blindeforbund
År
2015 2016 2017 2018 2019
Antall operasjoner
12000 12940 19001 19900
bar
rgba(253,195,0,1)