Ansvaret for nødvendig opplæring ligger hos kommunene, fastslår Blindeforbundet.

nei
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja