Trenger mer opplæring

Mange blinde og svaksynte med smarttelefon svarer i undersøkelsen at de trenger mer opplæring. Med smartteknologi kan en med nedsatt syn chatte, handle og surfe ved hjelp av innebygget tale i telefonen. Ansvaret for nødvendig opplæring ligger hos kommunene, fastslår forbundet.

I en fersk undersøkelse som er utført av Opinion AS på oppdrag for Norges Blindeforbund, går det frem at kun 17 prosent av synshemmede i gruppen 18 til 29 år bruker smarttelefonen til å «vippse», mens hele 92 prosent i samme aldersgruppe i befolkningen generelt, gjør det.

nei
Mobiltelefon som ligger på et bord. På skjermen vises oppgjør gjort med appen Vipps.
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja