Valg 2019

Trenger din kommune materiell for å tilrettelegge valglokalene for synshemmede? Og er du synshemmet, så finner du også info her om stemmesedler i punktskrift.


Bilde av valgseddel som legges i en valgurne.

Informasjon om valgmateriell til kommunene

9. september 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg i Norge Tidligere undersøkelser har vist at nesten halvparten av blinde og sterkt svaksynte sier at valget ikke har vært gjennomført som hemmelig, siden de har trengt hjelp for å få avgitt sin stemme.

Det er krav om at alle valglokaler skal ha minst et stemmeavlukke som er merket med punktskrift og storskrift. Ved stemmesedlene for hvert parti skal partiets navn stå i punktskrift og storskrift.

Vårt trykkeri kan lage det din kommune trenger for å merke alt valgamateriell riktig. Ta kontakt på , eller telefon 55 54 69 10  

Bilde av stemmesedler med punktskrift

Informasjon til deg som skal stemme

I år er det også utformet stemmesedler i punktskrift for forhåndsstemming. Her står alle partiers navn oppført. Før hvert partinavn er det en liten ramme der du krysser av ved det partiet du ønsker å gi din stemme.

Disse forhåndsstemmene kan også brukes på selve valgdagen og det jobbes med å få disse stemmesedlene ut til alle valglokaler. I tillegg er det trykket en veileder i punktskrift som det også er et mål at skal finnes i valglokalene og der man forhåndsstemmer.

Vi har laget valglistene for hele landet i et litt mer tilgjengelig format for deg, les mer her.

Hva møter deg i valglokalet?

Valgkort

Valgkortet for du tilsendt til din folkeregisterregistrerte adresse. Det gir deg informasjon om hvor du kan stemme og hvordan. Informasjonen som står på kortet finner du også på valg.no. Det er ikke nødvendig å ta med kortet når du skal stemme, men du må for all del ikke glemme gyldig legitimasjon. Fra august kan du finne ditt valglokale her.

Transport

Kommunene har ansvaret for å legge til rette for valgdeltagelse og flere bistår derfor med transport. Kontakt kommunen for å få hjelp med transport. De kan også være behjelpelige med å gjennomføre stemmegivning hjemme i egen bolig. 

Stemmesedler

I år er det både fylkestingsvalg og kommunevalg. Stemmesedlene er i A4-format som brettes til A5 før du går ut av valgavlukket der sedlene ligger. Fylkestingsseddelen er lys blå, og kommunevalgseddelen er rosa. Partienes navn skal vende inn, slik at ingen kan se hvilket parti du stemmer på.

Det er også laget en stemmeseddel med punktskrift og noe større skrift. Her er partiene listet opp alfabetisk. Det er risset opp en rute foran partiets navn hvor du setter et kryss. Det følger med en veiledning i punktskrift og storskrift.

Stemmeseddel med punktskrift på kan benyttes på selve valgdagen i tillegg til ved forhåndsstemming. Valgdirektoratet anbefaler kommunene at stemmesedler i punktskrift er tilgjengelige på selve valg-dagen, men det er ingen garanti. Du må derfor ikke være redd for å be om dem!

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra lørdag 10. august til og med fredag 6. september i hvilken som helst kommune. Kontakt kommunen din om hvor det er mulig å avgi forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme i andre kommuner enn der du bor, også i andre land. Har du forhåndsstemt, kan du ikke stemme på selve valgdagen. Hvis du ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsstemmegivning eller på valgdagen, kan henvende seg til kommunen din og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsstemmegivningen starter 10. august. Du finner mer informasjon i PDF-brosjyren fra valg.no her.

Valgavlukket

Selve valglokalet skal være universelt utformet slik at alle skal benytte seg av det. Valgdirektoratet anbefaler at selve avlukket skal ha godt lys, bordplater i to høyder og informasjon i storskrift, punktskrift og illustrasjoner om hvordan du skal stemme. Kassettene hvor stemmesedlene ligger skal du finne foran deg. Partiets navn i svartskrift og punktskrift skal stå foran på kassetten. 

Ved behov for hjelp

Valglovens § 9-5, femte ledd sier følgende: «Velger som har behov for det, kan selv be stemmestyret om å få nødvendig hjelp ved stemmegivningen.

Velger med alvorlig psykisk eller fysisk funksjonshemning kan selv peke ut en ekstra hjelper blant de personer som er til stede i valglokalet. Stemmestyret skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt.»

Dette betyr at hvis man trenger assistanse i valglokalet så kan man be om hjelp av en valgfunksjonær. Hvis du trenger hjelp inne i valgavlukket (den båsen man går inn i når man skal velge hvilket parti man skal stemme på) så må du ha med deg en valgfunksjonær. I tillegg kan man ha med en hjelper som befinner seg i valglokalet (ektefelle, barn, naboen, el.).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er helt klare på dette, synshemmede har rett til å be om at en ekstra person, altså i tillegg til valgfunksjonæren, skal få være med inn i valgavlukket. ‘

Dette er også tydelig formulert i forarbeidene til loven i Ot.prp.nr.44 (2004-2005): «Når det gjeld blinde og svaksynte veljarar som treng hjelp til å røyste, bør dei kunne peike ut sine eigne hjelparar. Det er fordi desse veljarane ikkje vil kunne kontrollere dei vala dei gjer, og at dei derfor må kunne bruke ein hjelpar dei har absolutt tillit til.»