Stemmesedler

I år er det både fylkestingsvalg og kommunevalg. Stemmesedlene er i A4-format som brettes til A5 før du går ut av valgavlukket der sedlene ligger. Fylkestingsseddelen er lys blå, og kommunevalgseddelen er rosa. Partienes navn skal vende inn, slik at ingen kan se hvilket parti du stemmer på.

Det er også laget en stemmeseddel med punktskrift og noe større skrift. Her er partiene listet opp alfabetisk. Det er risset opp en rute foran partiets navn hvor du setter et kryss. Det følger med en veiledning i punktskrift og storskrift.

Stemmeseddel med punktskrift på kan benyttes på selve valgdagen i tillegg til ved forhåndsstemming. Valgdirektoratet anbefaler kommunene at stemmesedler i punktskrift er tilgjengelige på selve valg-dagen, men det er ingen garanti. Du må derfor ikke være redd for å be om dem!