Transport

Kommunene har ansvaret for å legge til rette for valgdeltagelse og flere bistår derfor med transport. Kontakt kommunen for å få hjelp med transport. De kan også være behjelpelige med å gjennomføre stemmegivning hjemme i egen bolig.