Valgavlukket

Selve valglokalet skal være universelt utformet slik at alle skal benytte seg av det. Valgdirektoratet anbefaler at selve avlukket skal ha godt lys, bordplater i to høyder og informasjon i storskrift, punktskrift og illustrasjoner om hvordan du skal stemme. Kassettene hvor stemmesedlene ligger skal du finne foran deg. Partiets navn i svartskrift og punktskrift skal stå foran på kassetten.