Informasjon til deg som skal stemme

I år er det også utformet stemmesedler i punktskrift for forhåndsstemming. Her står alle partiers navn oppført. Før hvert partinavn er det en liten ramme der du krysser av ved det partiet du ønsker å gi din stemme.

Disse forhåndsstemmene kan også brukes på selve valgdagen og det jobbes med å få disse stemmesedlene ut til alle valglokaler. I tillegg er det trykket en veileder i punktskrift som det også er et mål at skal finnes i valglokalene og der man forhåndsstemmer.

Vi har laget valglistene for hele landet i et litt mer tilgjengelig format for deg, les mer her.

nei
Bilde av stemmesedler med punktskrift
ja
ja
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
ja
Innstillinger
ja