Vi søker ververe til Norges mest sosiale og meningsfulle jobb!

Vi søker deg som ønsker å gjøre en forskjell for blinde og svaksynte. Du blir en del av et team som skal starte et helt nytt pilotprosjekt. En mer meningsfull jobb skal du lete lenge etter.

Din oppgave vil være å møte mennesker ansikt til ansikt. Du skal besøke husstander og informere om Blindeforbundets arbeid for synshemmede. Målet med jobben din vil være å rekruttere nye faste givere til organisasjonen og identifisere nye synshemmede som vi skal tilby vår hjelp til.

nei
Intet bilde
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja