Lydavisa Troms uke 6-2021

Denne gangen har vi med protokoll nr. 1-2021 for styremøte i fylkeslaget. Vi har også med invitasjon til å være med å starte lokallag i Tromsø.

Last ned episode