Lydavisa Troms uke 5-2021

Denne gangen har vi med styremøteprotokoll fra Midt-Troms lokallag, samt inforasjon fra Evenessenterets venneforening.

Last ned episode