Radio Z Podkast 11. mars 2021

Stortinget vraker FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter. Vil ikke ha den inn i norsk lov. I dag arrangerer Blindeforbundet webinar om grønn stær. Hjemmekontor. Dagens aviser.

Last ned episode

Tilgjengelige episoder