Flere typer kursrekker innen rehabilitering

– Vi har flere typer kursrekker, forteller rehabiliteringslederen.

– Fire kurs for 67+ gruppa, egne kurs for personer i yrkesaktiv alder, egen kursrekke for personer med hjernerelaterte synsvansker, for familier hvor også søsken er kursdeltagere, og fra i år også en kursrekke for personer med minoritetsbakgrunn.

nei
Intet bilde
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja