Nytt år , nye muligheter!

– Kurskatalogen er klar og kurs og aktivitetsplanen for 2020 er lagt. Nytt år og nye muligheter!

Slik starter rehabiliteringsleder Hilde Tuhus Sørli sin presentasjon av Blindeforbundets kurstilbud for 2020.

Rehabilitering eller habilitering, hva er forskjellen?
– Forskjellen er kanskje aller mest måten det er finansiert på, forteller Tuhus Sørli.

For å få gå på våre rehabiliteringskurs, stilles det krav til en viss synsnedsettelse. Kurskostnadene dekkes av NAV og Blindeforbundet, og for kursdeltageren koster det ingenting.

Habiliteringskursene finansieres av Helfo, Blindeforbundet og av en egenandel fra kursdeltageren. Det stilles ikke spesielle krav til synsnedsettelsen.

nei
Bilde av forsiden av kurskatalogen
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja