DNB

Belaste giroer på konto gebyrfritt i DnB-filial mot fremvisning av medlemskort.

Gjelder kun DnB-kunder og bare i bankfilialer, ikke i Bank i butikk på Posten.