Gratis konsultasjon hos øyelege

Fra venstre: Øyelege PhD. Sten Ræder og øyelege/professor Tor Paaske Utheim.

Fra venstre: Øyelege PhD. Sten Ræder og øyelege/professor Tor Paaske Utheim.

Hvis du har utfordringer på grunn av nedsatt syn eller har en øyediagnose, kan Norges Blindeforbund - synshemmedes organisasjon - hjelpe deg.

Som medlem kan du få gratis telefon-/videokonsultasjon hos øyelegene ved Øyehelseklinikken.

Slik går du fram:

  • Ta kontakt med vårt medlemssenter på telefon 21 97 70 00.
  • Der vil du få tildelt en referansekode som du trenger når du kontakter Øyehelseklinikken.
  • Ring Øyehelseklinikken på telefon 22 44 44 40 og oppgi referansekoden.
  • Klinikken setter opp en tid til deg og du vil få inntil 10 minutter telefon-/videokonsultasjon hos en øyelege innen 72 timer etter at du kontaktet klinikken.

react-flag-quote-container

Vil du bli medlem hos oss? Her finner du innmeldingsskjema.