Bli med i kampen for gratis briller til barn

Grafikk: et par runde briller på oransje bunn

Mange familier rammes hardt økonomisk med dagens ordning om brillestøtte til barn. Vi jobber for en løsning der barnebriller dekkes fullt ut av staten.

Les mer her og bli med i kampen
Innstillinger
ja