Aksjeselskap

Norges Blindeforbund er eiere eller medeiere i flere aksjeselskap. Her er en kort presentasjon av selskapene:

Adaptor AS 

Adaptor AS er en moderne og innovativ tiltaksarrangør for NAV. Bedriften bistår jobbsøkere med å komme tilbake i jobb og å nå sine yrkesmål med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, ønsker og helsemessige utfordringer.
Adaptor AS tilbyr fire tiltak i Oslo og ett tiltak på Hønefoss. Avklaring for synshemmede og oppfølging for synshemmede er et tiltak for deg som bor i Oslo, Akershus eller Oppland. I Oslo har vi også tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT). Varig tilrettelagt arbeid (VTA) tilbys i Oslo og på Hønefoss. På Hønefoss kan tilbud om arbeid kombineres med tilbud om bolig for synshemmede som kan tenke seg å bo på Hønefoss.

Adaptor AS er landsdekkende spesialist for jobbsøkere med synsutfordringer og eies av Norges Blindeforbund. Les mer på www.adaptor.as  Telefonnummer: 23 21 55 50 

Adaptor Hjelpemidler AS

Adaptor Hjelpemidler AS er en bedrift som selger hjelpemidler for mennesker med nedsatt syn. I tillegg tilbyr de prosjektering og leveranse innen universell utforming, og hjemme- og arbeidsplassbelysning tilpasset kundens synsnedsettelse. Bedriften har leveringsavtale med Nav og butikk på Majorstuen i Oslo. De har også nettbutikk, adressen er www.adaptor.no. Telefonnummer: 23 21 55 55.

Hundeskolen Veiviseren AS

Hundeskolen Veiviseren AS ligger i landlige omgivelser på Kjenn i Vestby (Akershus). Skolen produserer førerhunder på avtale med NAV. Som et prøveprosjekt i regi av Heldedirektoratet produseres det også servicehunder, samt valper til både seg selv og Norges Blindeforbunds førerhundskole. Selskapet ble i 2010 kjøpt opp av Norges Blindeforbund. Nettadresse: www.veiviseren.org Telefonnummer: 64 95 55 50.