En av gjengen

Last ned brosjyren

Brosjyren kan bestilles i følgende formater

Veileder for å hindre mobbing blant synshemmede barn og unge

Mirnesa ble utsatt for både fysisk og psykisk mobbing: Et viktig råd hun gir til funksjonshemmede, er å tørre å snakke om annerledeshetene, for eksempel i klasserommet. – Og si fra heller en gang for mye enn for lite!