Hjelp vi har en blind pasient

Brosjyren kan bestilles i følgende formater

"Hjelp vi har en blind pasient" er et prosjekt støttet av DAM stiftelsen der målet er å øke forståelsen og kunnskapen om hvordan helsepersonell skal forholde seg i møte med synshemmede. Les mer om prosjektet her.

Brosjyren finnes kun for nedlastning i PDF-format.