Sosial inkludering av synshemmede elever i barne- og ungdomsskole

Brosjyren kan bestilles i følgende formater

Sosial inkludering av synshemmede elever i barne- og ungdomsskole - en veileder til pedagogisk personale og foreldre.