Interessepolitikk

Norges Blindeforbund arbeider for at blinde, svaksynte og andre funksjonshemmede skal kunne leve et aktivt liv, med uinnskrenkede muligheter til å delta på alle områder i samfunnet.

Blindeforbundet arbeider politisk med å endre holdninger og regelverk sammen med og opp mot stortingspolitikere, regjering, departement og andre aktuelle parter som for eksempel NHO, LO og andre organisasjoner. I dagens komplekse samfunn er det viktig at vi klarer å nå ut til alle de som har innflytelse på de områdene vi er opptatt av, og at vi søker samarbeidspartnere som gjør oss sterkere. 

Vi jobber med

Norges Blindeforbund har to prioriterte satsingsområder som vi arbeider med. Dette er dør til dør transport og IKT og digitalisering. Ut over disse jobber vi med tilgjengelighet til alle områder.

Sakene vi jobber med er bestemt av landsmøtet, landsstyre, sentralstyret og utvalgene i Blindeforbundet. Det er de tillitsvalgte i organisasjonen som staker ut veien vår og det er de som bestemmer hvilke områder som skal prioriteres og hvilke retningslinjer og anbefalinger vi skal gi utad.

Blindeforbund arbeider interessepolitisk innenfor feltene:

 • Arbeid og sysselsetting
 • Bygg og uteområder
 • IKT
 • Skole og utdanning
 • Transport
 • Synstolking og lydteksting
 • Kultur
 • Idrett.

Dette har vi fått til

 • Lover og regler som gjør det mulig å endre samfunnet.
 • Et generelt forbud mot diskriminering av funksjonshemmede.
 • Påbud om universell utforming av blant annet nye bygg og nye IKT løsninger.
 • Retten til arbeids- og utdanningsreiser.
 • Vi har en nasjonal TT-ordning under oppbygging.
 • Norge har ratifisert FN konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Flere og flere aktører innen bygg, anlegg, IKT og transport har skjønt viktigheten av tilgjengelighet

Vi opplever stadig at flere og flere forstår viktigheten av universell utforming og et inkluderende samfunn, hvor synshemmede får ta del på lik linje som alle andre. Det er allikevel et godt stykke igjen til vi når målet om et samfunn der alle kan delta på lik linje.

Hvis du vet om et område vi burde ta tak i, så ta kontakt med interessepolitisk avdeling i Norges Blindeforbund.

Viktige interessepolitiske dokumenter