Den asiatiske blindeunion (ABU)

Den Asiatiske Blindeunionen (ABU) består av 29 nasjonale blindeorganisasjoner i 23 land i Midtøsten, Sentral-Asia og Sør- Asia.

Norges Blindeforbund har støttet ABU i flere år, og har fra 2013 inngått ett nytt samarbeid om prosjekt med fokus på å styrke blinde og svaksynte kvinners rolle i sine nasjonale blindeorganisasjoner.

Målet med prosjektet er at kvinnene skal bli mer delaktige i styret og ledelsen i sine organisasjoner og øke sin kunnskap om organisasjonsbygging/ledelse og prosjektledelse, samt også fokus på bruk av data/IT.