India

India har verdens nest største befolkning med over en milliard mennesker. De har også verdens største antall blinde og svaksynte.

I India har Norges Blindeforbund siden 1997 samarbeidet og støttet Den indiske blindeorganisasjonen All India Confederation of the Blind (AICB).

Om AICB

AICB har kontor i Delhi og ble opprettet i 1980. Denne paraplyorganisasjon består av i alt 22 indiske blindeorganisasjoner fra hele landet (pr. 2014). AICB jobber på to hovedområder: påvirkningsarbeid og ulike typer læring for blinde og svaksynte. De driver utdanning, opplæring, og rehabilitering for sin målgruppe både på landsbygda og i byene.

I Delhi har organisasjonen sitt eget braille-trykkeri som vant nasjonale priser både i 2009 og 2012. Her trykker de skolebøker, 10 ulike magasiner og annet skriftlig materiell i braille for barn og voksne.

De har et lydstudio der de lager lydbøker til studenter, de driver en skole, et ressurssenter med taktilt (følbart) materiell i naturfag og et taktilt museum.

Ressurssenteret har en avdeling der de jobber med opplæring av folk som nylig har blitt blinde. AICB utdanner blinde og svaksynte i stenografi og IT, og har omfattende program for rehabilitering og opplæring av blinde og svaksynte på landsbygda.

For mer informasjon om AICB, følg denne lenken til organisasjonens egen nettside.

Samarbeidet med AICB

Norges Blindeforbund har i størst grad støttet AICBs arbeid med rehabilitering på landsbygda. Vi har støttet blant annet: Rehabiliteringsprosjekt i distriktet Mewat i staten Haryana. Rehabiliteringsprosjekt i distriktene Banda og Fatehpur, i staten Uttar Pradesh og en studie på synshemmedes inkludering i statlige fattigdomsreduserende tiltak.

I 2013 og 2014 støtter vi rehabiliteringsaktiviteter i distriktet Mewat i Haryana og Hamirpur i Uttar Pradesh.

I distriktene der rehabiliteringsarbeidet foregår, identifiserer AICBs rehabiliteringsteam hvem som er blinde og svaksynte.

De får opplæring i ulike teknikker for å orientere og bevege seg i lokalsamfunnet, samt trening i å mestre dagligdagse gjøremål som å vaske klær, lage mat, personlig hygiene ol.

Et utvalg blinde og svaksynte får i tillegg arbeidsrettet opplæring og et rentefritt lån for investeringer i husdyrhold, etablering av små kiosker eller annet. Disse inntektsgivende aktivitetene bidrar både til den synshemmedes og hans/hennes familie. Mange investerer i dyr som geiter, kuer eller bøfler og dette generer etter hvert en viktig inntekt for familien og den synshemmede.

I tillegg til å gi jobb og inntekt til blinde er rehabiliteringsprosjektene viktige for å vise lokalsamfunnene at blinde og svaksynte kan bidra som folk flest. Blinde som klarer seg selv og jobber fungerer som rollemodeller, og motvirker slik at blinde og svaksynte blir utestengt fra lokalsamfunnet og i noen tilfeller sin egen familie.

Alle aktivitetene har et spesielt fokus på å nå de som trenger det mest.

Dette gjør AICB med støtten fra Blindeforbundet:

  • AICB identifiserer hvem som er blinde og svaksynte i områdene rehabiliteringsprosjektene jobber.
  • AICB gir blinde og svaksynte arbeidsrettet opplæring og mikrolån.
  • AICB refererer blinde og svaksynte barn til skoler med spesielt tilbud til blinde.
  • AICB sjekker synet til barn og voksne og deler ut briller til de som trenger det. De fleste er barn.
  • AICB henviser og hjelper personer med grå stær til å bli operert og slik få synet tilbake.
  • AICB delte ut radioer til blinde og svaksynte slik at de kan følge med på hva som skjer på lik linje med seende som har tilgang på skriftlig informasjon, og som en kilde til underholdning.
  • AICB produserer bøker/hefter/magasiner til læring og underholdning.