Kambodsja

Blindeforbundet samarbeidet med Association of the Blind in Cambodia (ABC) fra organisasjonen ble startet i 2000 til og med 2019.

Samarbeidet ble mer formalisert fra 2007, da Blindeforbundet begynte å motta prosjektstøtte fra Norad. Et av fokusområdene for samarbeidet var å gjøre ABC til en sterk organisasjon av synshemmede i Kambodsja, som ble ansett som en viktig stemme og samarbeidspartner hos myndigheter, andre organisasjoner og lokalsamfunn.

Det andre hovedfokusområdet var å tilby tjenester til svaksynte og blinde som myndighetene ikke tok ansvaret for. ABC hadde feltarbeidere som reiste rundt i provinsen Kampong Speu for å synsteste hele befolkningen. Synshemmede ble så enten sendt til øyesykehuset for behandling, sendt på skole og fått opplæring i å mestre hverdagen som synshemmet, inkludert yrkestrening og tilbud om lån for å starte opp inntektsgivende aktiviteter.

Nedenfor er noen av målene som ble oppnådd i perioden 2016 – 2019:

  • 1751 personer fikk synet tilbake etter å ha blitt henvist til øyesykehuset av ABCs feltarbeidere.
  • 92 svaksynte og blinde kan forsørge seg selv og sine familier etter å ha mottatt støtte fra ABC.
  • 320 kvinner, både synshemmede og kvinner med andre funksjonshemninger, har fått informasjon om sin seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.
  • 414 svaksynte og blinde har fått utstedt fødselsattester, ID-kort og andre viktige dokumenter av lokale myndigheter. Dette har bl.a. gjort det mulig for dem å arve sine foreldre, eie land og stemme ved valg.
  • ABC har et sterkt og velfungerende lokallag i provinsen Kampong Speu som viderefører prosjektaktivitetene og det nære samarbeidet med skoler og lokale myndigheter også etter at den økonomiske støtten fra Blindeforbundet har opphørt.