Mosambik

Norges Blindeforbund har to bistandsprosjekter i Mosambik:

  • Øyehelseprosjekt i Chimoio, Manica-provinsen.
  • Støtte til den nasjonale blindeorganisasjonen, Mozambique National Association of the Blind (ACAMO)

 Synshemmet mor og eldre mann fra Mosambik.

 

Øyehelseprosjekt i Chimoio

Prosjektets overordnede mål er å redusere forekomsten av blindhet til 0,5 prosent av befolkningen. Programmet er delt i fire deler:

  • Opplæring av øyehelsepersonell 
  • Arbeid på øyeklinikken
  • Besøk på distriktsklinikker
  • Produksjon av øyedråper

ACAMO

Det mosambikiske blindeforbundet (ACAMO) er interesseorganisasjonen for blinde og svaksynte i landet. Dette er en av organisasjonene som myndighetene søker råd hos i forbindelse med spørsmål knyttet til blindesaker i Mosambik. Dette gir dem en rådgiverrolle vedrørende lovgivning på området som berører blinde og svaksynte.

Målet for prosjektet er å styrke ACAMO og støtte dem til å bli en bærekraftig organisasjon med landsomfattende dekning, samt at de kan påvirke samfunnet i retning av full likestilling for blinde og svaksynte.