Nepal

Blindeforbundet er involvert i to prosjekter i Nepal, begge under rammeavtalen for 2020-2024 med Norad. Det ene prosjektet er et øyehelseprosjekt med kliniske aktiviteter og mål. Det andre prosjektet implementeres av vår samarbeidspartner og søsterorganisasjon i landet, Nepal Association of the Blind (NAB) og har en mer variert tematikk.

Blindeforbundets tilstedeværelse i Nepal:

Blindeforbundet har permanent, lokal, tilstedeværelse i Nepal. I hovedstaden, Kathmandu, arbeider det et lite knippe lokalt ansatte for Blindeforbundet. De har hovedansvar, sammen med rådgiver ved hovedkontoret i Oslo, å følge opp øyehelseprosjektet. Utenlandssjefen ved Blindeforbundets hovedkontor i Oslo er leder for de ansatte ved Kathmandu-kontoret. Kontoret lånes av NAB, på deres hovedkontor.

Prosjektene:

Øyehelse

Partner: Nepal Netri Jyoti Sangh (NNJS)
Finansiering: Rammeavtale under Atlas-alliansen, med Norad og egne midler (iCare-midler).
Hvor i landet: Tre sykehus og en rekke øyehelse-sentre i to distrikter sentralt/sør i landet: Dang og Kapilvastu. Øyehelse-sentrene er tilknyttet sykehusene.

  • Lamahi Eye Hospital i Dang
  • Rapti Eye Hospital i Dang
  • Bahadurgunj Eye Hospital i Kapilvastu

Her kan du se på kartet hvor sykehusene og øyehelsesentrene befinner seg.
Prosjektet er hovedsakelig et klinisk helseprosjekt som tilbyr øyeoperasjoner, øyehelsekontroller og andre øyehelsetjenester til befolkningen. En komponent av prosjektet går ut på å tilby gratis øyeoperasjoner (hovedsakelig grå stær) til de som ellers ikke hadde hatt råd til operasjonen. Samarbeidet mellom Blindeforbundet og sykehusene har pågått siden 1998 og flere hundretusen pasienter har fått øyeundersøkelser og titusenvis av pasienter har fått øyeoperasjoner.

En pasient står utenfor øyeklinikken etter en grå stær-operasjon. Et skilt på veggen forteller at dette er Rapti Eye Hospital

En pasient utenfor Rapti Eye Hospital etter en grå stær-operasjon.

Utover den kliniske delen er myndighetspåvirkning, opplæring og informasjonsarbeid i lokalområdene samt til øyehelsepersonell komponenter i prosjektet. Langsiktig ønsker Blindeforbundet og NNJS at prosjektet ikke lenger vil være nødvendig, forutsatt at levedyktigheten til sykehusene er sikret. Prosjektet arbeidet for at Nepalske myndigheter skal absorbere øyehelse i det universelle helsetilbudet i landet.

Samarbeidet med myndighetene reguleres i en egen avtale og dialogen er positiv. Øyehelse-sentre overleveres etter hvert til offentlig eie og drift når de nødvendige økonomiske, administrative og tekniske/kompetansemessige nivåene er nådd ved sentrene. Senest i februar 2021 ble et slikt senter overført til offentlig drift.

Her kan du lese de kliniske målene prosjektet har oppnådd i 2021 (PDF, engelsk)

Om du vil se en kort video på engelsk om arbeidet som gjøres ved sykehusene (åpnes i ny fane).

Rehabilitering, organisasjonsstyrking, inkluderende utdanning og arbeidstrening

Partner: Nepal Association of the Blind (NAB)
Finansiering: Rammeavtale under Atlas-alliansen, med Norad.
Hvor i landet: Hovedkontoret i Kathmandu, Gorkha-, Tanahu- og Dhading-distriktene, samt Sunsari og Kanchanpur-distriktene.

Her kan du se kart over områdene prosjektet har aktiviteter.

I rammeavtalen for 2020-2024 er de tematiske områdene NAB arbeider med de følgende:

  • Rehabilitering
  • Organisasjonsstyrking
  • Inkluderende utdanning
  • Arbeidstrening

Rehabilitering, inkluderende utdanning og arbeidstrening (Economic Empowerment på engelsk) har blinde og svaksynte personer som målgruppe og aktivitetene samt det overordna formålet er å sikre menneskerettighetene til disse, gjennom å sikre adgang til inkluderende utdanningsmuligheter, arbeidstrening som f.eks matlaging, dyrehold og PC-ferdigheter eller å lære blinde og svaksynte å bruke hvit stokk samt å navigere i trafikkerte gater.

Åtte personer går langs en vei i Katnmandu. De lærer å bruke hvit stokk.

Kursing i bruk av hvit stokk i Katmandu

I tillegg arbeider NAB for styrking av organisasjonens regions- og lokalkontor rundt omkring i landet, for å kunne sikre de samme tilbudene på landsbasis. Hovedkontoret i Kathmandu koordinerer det meste av dette, samt gjennomfører påvirkningsarbeid opp mot myndighetene i landet. De er blant annet pådrivere for at Nepal skal ratifisere Marrakech-traktaten, gjennomføre forpliktelsene i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD-konvensjonen), samt for å sikre økonomisk støtte til organisasjonen.

Om du vil lese om hva prosjektet har oppnådd i 2021, last ned PDF (engelsk)

Noen filmsnutter fra direktøren til NAB: