Nytt fra landsmøtet

Fredag på landsmøtet: Forbundsledelsens rapport er lagt frem.
Forbundsleder Unn Ljøner Hagen snakket blant annet om organisasjonskultur, organisatoriske endringer i forbindelse med fylkessammenslåing, og ett av hennes hjertebarn, forskning.

Fungerende generalsekretær Karsten Aak startet med å takke beboere og ansatte ved Hønen gård bo- og mestringssenter for den fantastiske markeringen de hadde i forbindelse med 60-årsfeiringen nylig. Videre var han innom temaene økonomi, organisasjonens servicetilbud, samfunnsansvar og bygging av ny førerhundskole i Ås i Akershus for å nevne noe.

Her kan du høre opptak fra forbundsledelsens rapport:

Forbundsledelsens rapport til landsmøtet 2019

Tekst
nei
Stemmeseddel og hånd som stikker med en spiker
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja