Sentralstyret 2019 - 2021

Leder:

Terje André Olsen, Oslo

Nestleder:

Kari Wiik, Møre og Romsdal

Medlem:

Sissel Sørensen Bye, Akershus

Medlem:

Unn Tone Forfang Jenssen, Troms

1. vara:

Inge Fiskvik, Hordaland

2.vara:

Andeas Havsberg, Oslo

3. vara:

Lena Gimse, Trøndelag

4. vara:

Brit Beate Eikehaug, Telemark

Personalrepresentant (ikke valgt på landsmøtet):

Mariann Fossum, Hordaland

Vara personalrepresentant (ikke valgt på landsmøtet):

Jane Forberg, Akershus