Prosjektleder

Prosjektleder, 100%

Prosjektstilling fra 1. august 2021 til 30. november 2022.

Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Stiftelsen Stopp diskrimineringen er landsomfattende organisasjoner som jobber for likestilling og et samfunn som er tilgjengelig for alle. Vi har fått midler fra Barne- ungdoms og familiedirektoratet til et prosjekt som skal vare til november 2022.

Målet for prosjektet er som følgende:

Styrket diskrimineringsvern for syns- og hørselshemmede blant annet gjennom økt kunnskap om CRPD som likestillingsverktøy for å redusere informasjons- og kommunikasjonsbarrierer.

Delmål for prosjektet:

 1. Styrke syns- og hørselshemmede trygghet og selvtillit til å utøve og kreve egne rettigheter gjennom økt kunnskap i diskrimineringsvern og CRPD.
 2. Avdekke barrierer mot å bruke klagemekanismer.
 3. Utvikle og tilby rettsinformasjon som er universelt utformet, herunder sikre likestilt tilgang til innholdet og utvikle et universelt utformet system for dokumentasjon av klagesaker og opplevd diskriminering.
 4. Få syns- og hørselshemmede til å sende inn klagesaker til Diskrimineringsnemnda.
 5. Gi anbefalinger til Storting og Regjering om hvordan diskrimineringsvernet av personer med funksjonsnedsettelse kan styrkes.

Vi søker derfor deg som har et engasjement for og erfaring med likestilling og bekjempelse av diskriminering. Du kan drive et prosjekt fremover og er strukturert. Du er selvstendig og tar initiativ som sikrer at prosjektet når sine mål og delmål.

Det er viktig at du ser andre og at du kan lede en gruppe mennesker gjennom vanskelige samtaler. Du må kjenne til gruppeprosesser og legge til rette for gode samtaler. Du må kunne dokumentere det som blir sagt, som vi trenger å ta med videre i prosjektet.

Mange hørsels- og synshemmede har vanskeligheter med å utløse sine rettigheter, dette kan føre til diskriminering. Det er en fordel om du har grunnleggende kjennskap til offentlig forvaltning.

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring som prosjektleder.
 • Erfaring med å lede gruppesamtaler.
 • Kjennskap til likestillings- og diskrimineringsloven og menneskerettskonvensjonene.
 • Relevant høyere utdanning, mastergrad eller høyere.
 • Kjennskap til forvaltningen.
 • God IKT kompetanse.
 • Meget gode evner til skriftlig og muntlig kommunikasjon.       

Vi kan tilby:

 • Utfordrende oppgaver i et kreativt og optimistisk miljø.
 • Mulighet til å være med å endre samfunnet i positiv retning.
 • Lønn: 575 700 pr. år, lønnstrinn 65.

Personer med nedsatt funksjonsevne oppfordres til å søke.

For nærmere informasjon vennligst kontakt nestleder i interessepolitisk avdeling i Norges Blindeforbund Stian Innerdal på telefon 924 46 490.

Søknad og CV sendes innen 11. juni på e-post til: personal@blindeforbundet.no eller per post til: Norges Blindeforbund, Personalavdelingen, Pb. 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

wfsfsgb