Senior prosjektkoordinator for voksenopplæring, Oslo

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Forbundet har ca. 300 ansatte. Vi har hovedkontor i Oslo, 19 lokalkontorer, tre syn- og mestringssentra, et bo- og mestringssenter, førerhundskole og punktskrifttrykkeri. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der svaksynte og blinde får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt. Mange av disse aktivitetene delfinansieres med tilskudd til voksenopplæring.

Til vårt hovedkontor i Oslo, ved Lokalt arbeid, søker vi etter i 100% stilling:

Senior prosjektkoordinator for voksenopplæring

Som senior prosjektkoordinator skal du ha overordnet ansvar for voksenopplæring i organisasjonen. Du er systematisk anlagt, liker å følge opp et stort antall forskjellige aktiviteter, er god til å bygge lærende nettverk og formidle god registreringspraksis og riktig skjønnsutøvelse i søknadsprosessen.

Stillingen er plassert i seksjonen for lokalt arbeid som inneholder våre nitten lokalkontor og vårt medlemssenter. Omtrent 40% av voksenopplæringsaktiviteten i organisasjonen skjer i seksjonen, men ansvaret omfatter også de 60% som gjennomføres i andre seksjoner.

Sentrale oppgaver:

 • Initiere og identifisere aktiviteter som kvalifiserer til støtte i henhold til Voksenopplæringsloven og Forskrift om studieforbund godkjent av Kulturdepartementet.
 • Ivareta Blindeforbundets løpende dialog med vårt studieforbund Funkis.
 • Lære opp studieledere og skape gode nettverk for dem.
 • Ivareta søknadsprosessen for kurs som ikke kan ivaretas lokalt.
 • Lederstøtte både knyttet til voksenopplæring og øvrig drift av seksjonen for lokalt arbeid.
 • Noe reisevirksomhet og sporadiske oppdrag utenfor ordinær arbeidstid må påregnes.

Du må ha:

 • Relevant utdanning og/eller erfaring innen administrasjon, veiledning og formidling.
 • Svært god muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • God grunnleggende digital kompetanse og ferdigheter til å lære den bort.

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring med voksenopplæring finansiert gjennom nevnte forskrift.
 • Erfaring/utdanning innen prosessledelse og/eller pedagogikk.

Vi tilbyr:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn i.h.t. Norges Blindeforbunds lønnsregulativ: Lønnstrinnstige 44-50 (kr 461.700,- - kr 497.700,- i 100% stilling)
 • Gode pensjons- og personalforsikringer.

For nærmere informasjon vennligst kontakt seksjonsleder, lokalt arbeid Øystein Hvenekilde Fylling på telefon 932 63 808.

Søknad og CV sendes innen 22. mars på e-post til: personal@blindeforbundet.no eller per post til: Norges Blindeforbund, Personalavdelingen, Pb. 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.