– En merkedag for blinde og svaksynte i verden

I dag kom meldingen om Canada har ratifisert Marrakech-traktaten, og at vi dermed har passert det magiske tallet på 20 land som er nødvendig for at traktaten skal komme til anvendelse.

Nyhetssak fra 30. juni 2016

Illustrasjonsbilde av en stabel med bøker med et par høretelefoner plassert over.

– 30. juni 2016 er en merkedag for blinde og svaksynte i hele verden. I dag fikk vi melding om at Canada har ratifisert traktaten. Det betyr at vi har passert det magiske tallet på 20 land, som er nødvendig for at traktaten skal komme til anvendelse, sier Blindeforbundets generalsekretær, Arnt Holte.

Marrakech-traktaten skal forbedre og forenkle tilgangen til åndsverk for blinde og svaksynte. Traktaten forplikter landene til å ha regler som tillater fremstilling av eksemplar av åndsverk i lyd- og punktskrift, og at disse eksemplarene kan utveksles over landegrensene.

– Dette er først og fremst en stor dag for alle verdens blinde og svaksynte. Ikke bare fikk vi gjennom at det skulle være en traktat, men vi har også greid å oppnå at 20 land har ratifisert den. Mye arbeid står igjen i å få flere land til å følge etter, og ikke minst har vi en oppgave med vårt eget land, men nå vet vi at ingenting kan stoppe arbeidet med å gjøre bøker tilgjengelig for blinde og svaksynte, sier Holte, som også er president i World Blind Union (Verdens blindeunion).

De fleste synshemmede i verden lever i fattige land og har liten tilgang til tilrettelagte bøker. World Blind har i flere år vist til det som har blitt kalt «bokhungersnøden», som rammer svært mange synshemmede personer.

– Traktaten vil bidra til at synshemmede personer får bedre tilgang til bøker. Det er i utviklingsland at traktaten vil få størst betydning, men også her i Norge kan traktaten føre til et utvidet tilbud av utenlandsk litteratur tilpasset synshemmede lesere, sa tidligere kulturminister Thorhild Widvey da traktaten ble underskrevet i Norge for to år siden.

Det var i juni 2013 at det ble vedtatt en traktat i Marrakech om synshemmedes tilgang til åndsverk. Traktaten var et resultat av arbeidet i FN-organisasjonen WIPO (Verdens immaterialrettsorganisasjon) sin opphavsrettskomité. Formålet med traktaten var primært å lette «bokhungersnøden» for synshemmede i utviklingsland, men også blindeorganisasjoner i industrilandene ser frem til forbedret internasjonal utveksling av tilpassede bøker. Det er særlig de store verdensspråkene som vil være etterspurt i andre land enn fremstillerlandet. Traktaten kan for eksempel gi den blinde befolkningen i Sør-Amerika tilgang til den rikholdige blindeskriftsamlingen i Spania.