Forside Petter sammen med resten av klassetrinnet så filmen i gymsalen på Bestum skole. Etter fremvisningen ble det delt ut is.