Anerkjent historieforfatter skal skrive Blindeforbundets historie

Blinde og svaksynte ble sendt på egne skoler langt hjemmefra, med få framtidsutsikter for et yrkesaktiv liv. Men vi ville klare å livnære oss selv. I 1900 gikk en gruppe tidligere elever de to milene fra Trondheim til blindeskolen på Klæbu. Her ble De blindes selvhjælpsforening stiftet, forløperen til Norges Blindeforbund. Nå skal vår over 100 år gamle historie bli bok.

Nyhetssak fra 17. februar 2021

Historieforfatter Mari Jonassen skal skrive Blindeforbundets 125 år gamle historie. Her står hun utenfor bygningen til organisasjonen i Sporveisgata 10.
Historieforfatter Mari Jonassen skal skrive Blindeforbundets 125 år gamle historie. Her står hun utenfor bygningen til organisasjonen i Sporveisgata 10.

–Dette er et mye mer spennende prosjekt enn det jeg så for meg. Det blir ikke noen tradisjonell organisasjonshistorie, sier historiker og forfatter Mari Jonassen.

Hun skal nå skrive historien til Norges Blindeforbund i anledning organisasjonens 125-års jubileum i 2025. Jonassen har hovedfag i historie og har skrevet ni bøker, fire av dem om andre verdenskrig. Hennes siste krigsbok «Norske kvinner i krig 1939-1945» kom ut høst, og høstet flere gode anmeldelser. Boken er nominert til kritikerprisen 2020, i gruppa sakprosa.

Alle stemmer skal komme til orde

For Mari blir det viktig å få fram at hovedpersonene er mer enn sin funksjonsnedsettelse, at de gjennom Norges Blindeforbund har skapt sin egen framtid og har jobbet for å legge forholdene til rette for et verdig liv og likestilt samfunn. Kjønnsperspektivet blir også sentralt i fortellingen om svaksynte og blindes historie i Norge.

–Det er en lukket verden for folk flest. Det å få åpnet den opp og fortelle denne historien er nyttig for samfunnet og kan skape en større forståelse i møte med svaksynte og blinde.

Mari ønsker å skrive en inkluderende historie, der personer med minoritetsbakgrunn og synshemmede fra forskjellige deler av Norge får komme til orde. Ulike grader av synshemminger skal komme fram. Kjønnsperspektivet blir også sentralt i fortellingen om svaksynte og blindes historie i Norge.

–Kvinnenes og jentenes innsats og erfaringer skal komme fram, på lik linje med det motsatte kjønn. Ble de diskriminert? Fikk de samme muligheter til utdanning og arbeid som menn og gutter?

Medlemmer kan bidra

Forfatteren forteller litt om hvordan hun skal arbeide med bokprosjektet, og hvordan medlemmene kan bidra.

–Det skal opprettes en gruppe på rundt 25 blinde og svaksynte som skal fungere som tidsvitner og kunnskapsformidlere. I tillegg må gjerne andre komme med innspill til meg om sine erfaringer som svaksynt eller blind, sier Mari Jonassen. 

–Vi trenger et nytt blikk

Sølvi Marie Risøy er leder av Blindeforbundets bokkomité. Hun er stolt og glad for at Jonassen skal skrive boken til organisasjonen.

–Nesten all historie om Blindeforbundet er skrevet av personer som har nær tilknytning til organisasjonen. For første gang skal en faghistoriker utenfra, og med et nytt blikk, fortelle vår historie. Vi er særlig glad for at Mari er en forfatter som vektlegger kvinneperspektivet. Kvinnenes historie i Blindeforbundet er i stor grad uskrevet.

Terje André, forbundsleder i Blindeforbundet, er spent på bokprosjektet.

–Vi var tidlig ute med å danne en organisasjon av funksjonshemmede, faktisk de første i Norge. Hele tiden har hjelp til selvhjelp vært mantraet for det vi har drevet med. Det har vært mange ting vi har fått til gjennom tidene som det kan være spennende å dokumentere prosessen rundt. Kanskje vi får trukket fram personer som har vært viktige for arbeidet, men som i sin tid ikke var like fremtredende, sier Olsen.

Vil du gi innspill til Mari? Da kan du sende e-post til mari.jonassen@blindeforbundet.no