Arendalsuka - oppsummering

Arendalsuka 2018 er over og her får du en lite oppsummering av noen av høydepunktene vår delegasjon har hatt. I tillegg til utallige korte, men likevel viktige politikermøter. Sammen med solide samarbeidspartnere arrangerte vi også to seminarer i løpet av uken.

Nyhetssak fra 20. august 2018

Kort møte i farten. Til venstre: kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, i samtale med seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i Norges Blindeforbund, Sverre Fuglerud. Foto: Kristin Kjæret.

Det første seminaret arrangerte vi i samarbeid med NHO arbeid og inkludering i Bankgården i Arendal sentrum. Temaet var at mange unge synshemmede motiveres av NAV til å søke uføretrygd, framfor å stå som aktive arbeidssøkere. En fersk undersøkelse viser at så mange som 1 av 3 synshemmede under 36 år har uføretrygd og nesten halvparten av disse søkte om det når de var 20 år eller yngre.

Debatt

Det var politikerdebatt der disse var deltagere i panelet: Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Morten Bakke, stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF), stortingsrepresentant Lise Cristoffersen (Ap), direktør i NHO Arbeid og inkludering Kenneth Stien, arbeids- og tjenestedirektør i NAV Kjell Hugvik og forbundsleder i Norges Blindeforbund Unn Ljøner Hagen. Opptak av seminaret ser du under her.

 

 

Leve hele livet hjemme

Senere i uken arrangerte vi seminar sammen med Norges Optikerforbund i lokalene til vårt fylkeslag i Aust-Agder. Seminaret het "Leve hele livet hjemme". Førsteamanuensis Helle Kristine Falkenberg ved Universitetet i Sørøst-Norge la fram en rapport om de utfordringene eldre mennesker kan ha i hjemmet. Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen holdt innlegg, og det ble avholdt politisk debatt med ministeren, helsebyråd i Bergen Rebekka Ljosland, (Krf), stortingsrepresentant Hege Liadal Haukeland (Ap) og generalsekretær i Norges Blindeforbund Arnt Holte. Opptak av seminaret ser du nedenfor. 

Forbundsleder Unn Ljøner Hagen oppsummerer Arendalsuka 2018 sett med Blindeforbundets øyne. I videoen nedenfor vises bilder av henne, generalsekretær Arnt Holte og seksjonsleder Sverre Fuglerud i prat med forskjellige statsråder og politikere. Deriblant justisminister Tor Mikkel Wara, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, kulturminister Trine Skei Grande, eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen og kommunalminister Monica Mæland.