Arnt Holte er ny generalsekretær i Norges Blindeforbund

Arnt Holte overtar generalsekretærstolen i Blindeforbundet fra 1. januar 2016, etter Gunnar Haugsveen. Holte har vært assisterende generalsekretær siden 2006.

Nyhetssak fra 01. januar 2016

Bilde av Arnt Holte med Blindeforbund-logo i bakgrunnen

Arnt Holte har lang fartstid i Blindeforbundet, men også bred erfaring fra andre organisasjoner av funksjonshemmede. Han ble ansatt i Norges Blindeforbund i 1983, og i perioden 1983 – 1994 avanserte han fra administrasjonssekretær via administrasjonskonsulent og informasjonssjef, til markedssjef med ansvar for både informasjon og innsamling. I 1994 – 2002 var han ansatt i Norsk Revmatikerforbund og MS-forbundet i Norge, der han begge steder endte som generalsekretær. I 2002 kom han tilbake som leder for Norges Blindeforbunds internasjonale arbeid.

Arnt Holte var leder i FFO fra 2001 – 2005 og deltok i den egenskapen som medlem av den offisielle delegasjonen til UD i forbindelse med utarbeidingen av teksten til FN-konvensjonen for å sikre menneskerettighetene for personer med nedsatt funksjonsevne. Han var medlem i det offentlige utvalget som utredet forslag til ny uførepensjonsordning i Norge, og ledet Regjeringens utvalg som utredet ny hjelpemiddelformidling.

Holte deltok aktivt i opprettingen av ExtraStiftelsen på 90-tallet og har sittet som medlem og nestleder i styret for Frivillighet Norge. I 2012 ble han valgt til president i Verdens blindeunion, et verv han bekler til høsten 2016.

– Det er en kunnskapsrik interessepolitiker og en erfaren administrator som inntar plassen som administrativ leder. Blindeforbundet er i de beste hender, sier avtroppende generalsekretær Gunnar Haugsveen.

Arnt Holte sier det skal bli vanskelig å overta etter Gunnar Haugsveen, som har vært generalsekretær i nesten 18 år.

-  Jeg har lært utrolig mye fra min gamle sjef. Det blir vanskelig å fylle skoene etter han. Jeg lover at jeg skal gjøre mitt ytterste. Vi har store utfordringer foran oss. Mange av velferdsgodene våre angripes. Norges Blindeforbund skal kjempe for at det sosiale sikkerhetsnettet blir værende. Vi skal kjempe for at blinde og svaksynte har de samme rettighetene som alle andre. Et samfunn der diskriminering ikke finnes, er målet. For å nå dette, må vi stå sammen, og jeg er sikker på at alle våre støttespillere vil stå sammen med oss i dette prosjektet. Vi kjemper for at alle blinde og svaksynte og skal få en bedre hverdag, og vi er en garantist for at dersom du får problemer med synet, skal du ha et sted å gå, skriver Arnt Holte på sin Facebookside.