Barn og unge i fokus på Island

Denne uka er vi blant nordiske venner på Island. Om lag 50 islendinger, finner, svensker, dansker og nordmenn fra de respektive blindeorganisasjonene er samlet for å diskutere og lære av hverandre. Temaet er hvordan få til en vellykket inkludering av barn og unge i barnehage og grunnskole og i høyere utdanning og yrkesliv.

Nyhetssak fra 01. september 2015

Bilde av Susanna, Bernt og Iwa Marin som sitter på en stein og snakker og smiler. De gjorde inntrykk da de delte sine gode og dårlige erfaringer under Nordisk samarbeidskomite på Island.

Ungdommene Susanna Halme, Iva Marin Addrichem fra Island og Bernt Wu fra Norge fortalte på en fengslende måte hvordan de hadde hatt det på den sosiale fronten opp igjennom skoleårene.

Susanna er blind, 19 år, fra Finland og hun er historiestudent:
- Det er en del hodebry med å få skolemateriell i tide og i tilgjengelig format, men det vanskeligste er det sosiale med de andre elevene og lærerne. Det å «høre til», finne de andre i pausene når ingen sier «her er vi», hvordan komme med i praten når gjengen snakker om Instagrambildene eller kommenterer hva folk har på seg - det er den daglige belastningen. Da er det lett å sette seg for seg selv med sin iPhone og da blir man isolert.

Iva Marin er blind, 17 år, fra Island og hun er operasanger:
- Det var alltid noen voksne som blandet seg da jeg gikk på grunnskolen. De hadde teammøter om meg, men uten meg, og det ble gitt informasjon om meg uten at jeg fikk vite om det, uten at jeg fikk være med. Jeg fikk frihetsfølelse da jeg begynte på videregående skole. Nå spør de meg hva jeg mener og de hører på meg.

Bernt Wu, er svaksynt, 23 år, fra Norge og master i molekylær biologi
- Jeg var sånn passe inkludert. Medelevene syntes det var kult med hjelpemidlene mine, og de fikk prøve utstyret. De fikk også briller som viste hvordan jeg så, det var gøy. En gang var jeg med en gjeng som laget en snølabyrint på parkeringsplassen på skolen. Det likte ikke rektor, og jeg fikk melding med hjem. Jeg grudde for å si det, men mamma ble glad. Da var jeg inkludert!

Vær modig, ta initiativ og være positiv og se til at man får påvirket sin egen hverdag – er rådene disse tre flotte ungdommene gir til andre synshemmede elever.