Barns syn begynner å tas på alvor

Mange barn og unge går alt for lenge med store synsproblemer uten at dette fanges opp. Seminar og debatt tidligere i august har nå båret frukter. - Det er håp om at det kommer på plass rutiner som gjør at barn som sliter med synsproblemer i skolen blir fanget opp, sier Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund.

Nyhetssak fra 01. september 2017

De som var med på møtet. Fra venstre: Hanne Lundemo, seniorrådgiver i kommunetjenesteavdelingen i HOD, Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i avdelingen for barne- og ungdomshelse i helsedirektoratet, Astrid Hernes Kvalnes, seniorrådgiver

I midten av august arrangerte Norges Blindeforbund sammen med Norges Optikerforbund seminar med påfølgende debatt med tema barn og syn.

Det viser seg nemlig at våre barn og unge går med uoppdagede synsproblemer, gjerne over mange år. Flere ender som skoletapere, andre dropper ut fra videregående skole.

I debatten under seminaret deltok flere sentrale helsepolitikere, blant annet statssekretær Frode G. Hestenes i Helse- og omsorgsdepartementet. Han ble utfordret av Blindeforbundet, og inviterte til møte.

Møte fant sted tirsdag denne uken.

- Det ble et godt møte. Vi fikk vite hvor i prosessen helsedirektoratet er nå når det gjelder å få på plass retningslinjer for barn med synsproblemer i skolen. Det kan virke som vi har fått noe fortgang i prosessen, og at det derfor er håp om at det kommer på plass rutiner som gjør at barn som sliter med synsproblemer i skolen blir fanget opp og får den hjelpen de trenger, sier Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

De som var med på møtet var Hanne Lundemo, seniorrådgiver i kommunetjenesteavdelingen i HOD, Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør i avdelingen for barne- og ungdomshelse i helsedirektoratet, Astrid Hernes Kvalnes, seniorrådgiver i avdelingen for barne- og ungdomshelse i helsedirektoratet, Liv Bagstevold, seniorrådgiver i kommunetjenesteavdelingen i HOD, Frode G. Hestnes (FrP) statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund, dr. Rigmor Baraas, professor ved Høyskolen i Sørøst-Norge, Gro Horgen Vikesdal, førsteamanuensis ved Høyskolen i Sørøst-Norge, Sverre Fuglerud, seksjonsleder i Norges Blindeforbund, Hans Torvald Haugo, generalsekretær i Norges Optikerforbund og Per Kristian Knudsen, daglig leder i Norges Optikerforbund.

Store mørketall

Målet til både Blindeforbundet og Optikerforbundet er at syn må bli en tydeligere del av skolehelsetjenesten, at optikere skal brukes, og at det offentlige skal dekke utgifter til synsundersøkelse og synshjelpemidler til barn og unge som har behov for det.

- Ukorrigerte synsfeil gir mindre læring og dårlig utholdenhet, fremholdt professor Rigmor Baraas ved Institutt for optometri og synsvitenskap på Høgskolen i Sørøst-Norge.

Baraas har undersøkt synet til 400 elever i videregående skole, og funnet flere graverende eksempler på hvordan ungdom kan tilpasse seg dårlig syn, men verken få hjelp til å få briller eller kontaktlinser.

Norske undersøkelser viser at hvert femte barn i tidlig skolealder har behov for synsundersøkelse, mens behovet for briller eller kontaktlinser øker med alderen. Langt fra alle får det. Noen synes det er dyrt. For mens det offentlige dekker andre helseutgifter, må foreldre i all hovedsak selv betale for synsundersøkelse og hjelpemidler, med visse unntak.

I dag er det helsesøstre som gjør mye av denne jobben, siden optikere ikke er trukket inn i skolevesenet.