Bli med på byggeplassen til førerhundskolen i Ås

Mye har skjedd siden starten av november 2020 og det symbolske spadetaket som markerte byggestarten av det store førerhundanlegget. Nå kan du være "flue på veggen" i byggeprosessen, via et kamera på veggen til naboen.

Nyhetssak fra 29. januar 2021

Bilde fra byggeplassen: I midten av bildet vil inngangspartiet til anlegget komme. Bakerst i bildet er det skog, rundt byggeplassen er det jorder og noen låvebygninger. På byggeplassen er det anleggsmaskiner og hauger med jord.

- Det har blitt gravd, fylt tilbake med drenerende og bærende masser, og det er sprengt i mye fjell. I tillegg er det kjørt bort store mengder matjord som Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har fått god nytte av i sin gårdsdrift. Dette er god og deler av matjorden ligger til lagring for bruk på vår egen tomt til bed og annen beplantning, forteller prosjektleder Knut Fr. Blütecher i Blindeforbundet.

God drenering

Ås kommune stiller strenge krav til drenering av overvann på egen tomt. Det er derfor tilrettelagt med drenerende masser på hele tomten, samt et fordøyingssystem for overskuddsvann. Fordrøyningsmagasin er på plass, og vil påse at overskuddsvann slippes kontrollert ut fra tomten og ikke danner oppsamling av vann, forteller Blütecher.

Nøye med smittevern

Nå er brakkerigg montert. Den vil bli operativ i løpet av neste uke. Her finnes garderober, WC, dusj, personalrom og spiseplass, samt kontorer. Vi tar hensyn til COVID-19 med bl.a. daglig renhold og desinfeksjon av brakkerigg og bruk av spiserom og skift på omgang. Her følges alle rutiner.

Byggentreprenøren arbeider med to team.

Det ene teamet arbeider med å støpe skillevegger mellom utendørs løpegård til hvert burrom. Det støpes ca. 6 skillevegger i uken. Det andre teamet vil i løpet av neste måned støpe de siste fundamentene i avels- og servicehundavdelingen.

Følg byggeprosessen

I senter av bildet vil inngangspartiet til anlegget komme. Bakerst i bildet er det noe granskog, foran dette er det jorder og noen låvebygninger. Området bærer preg av jordbruksdrift. På selve bygeplassen sees anleggsmaskiner og hauger med jord.

(Her kan du se større utgave av bildet, linken åpnes i ny fane)

Vi har nå fått montert et eget kamera, som vil viser anleggs- og byggeprosessen framover. Her finnes et situasjonsbilde fra i dag. Til høyre i bildet kan du se løpende arbeider i kommende karanteneavdeling og førerhundavdeling. Lengst bak ligger kommende treningsbane. Til venstre vil kommende servicehund og valpeavdeling ligge. I midten finnes kommende administrasjonsenhet med kontorer, kantine/møterom, personalrom, WC/dusj, teknisk, veterinærrom, hundekjøkken og lager ligge.