Blinde og svaksynte finner ikke bussen

En ny undersøkelse viser at 4 av 5 synshemmede synes det er vanskelig eller umulig å finne riktig buss. – Hvor vanskelig kan det være med annonsering av hvilken buss som kommer? spør Blindeforbundet.

Nyhetssak fra 13. juni 2016

Nesten 2 av 3 synshemmede oppgir at de kvier seg for eller aldri bruker kollektivtransport alene. Her ser vi en mann med hvit stokk som venter på bussen.

 – Vi har i dag et system som ikke er tilpasset blinde og svaksynte. Det er synd, for en undersøkelse viser at 3 av 4 synshemmede ville brukt kollektivtransport oftere dersom det var bedre tilrettelagt, sier Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund.

I den nye undersøkelsen, som er utført av Ipsos på oppdrag for Norges Blindeforbund, går det frem at nesten 2 av 3 synshemmede oppgir at de kvier seg for eller aldri bruker kollektivtransport alene. Det å finne riktig buss, er den største utfordringen. Mer enn 80 prosent forteller at de synes det er vanskelig å finne riktig buss. 3 av 5 sliter med å stoppe bussen når den kommer.

– Det er lett å forstå at det er vanskelig å finne riktig buss når du ikke ser den. Vi er mange som har forsøkt å stoppe en lastebil istedenfor bussen. Imidlertid er det flaks hvis lastebilen med frossenlaks skal samme sted som deg, sier Ljøner Hagen.

Ipsos-tallene viser også at 7 av 10 synes det er vanskelig å komme seg av på riktig holdeplass.

Barriere for sosialt liv 

Undersøkelsen viser at liten bruk av kollektivtrafikk skaper stor avhengighet av andre, og at det innskrenker sosiale muligheter. Av de som kvier seg for eller aldri tar bussen alene, oppgir 7 av 10 at de blir sittende mer hjemme enn de ønsker. Mange føler at de er en belastning for andre.

– Dette er tall som gjør vondt å lese. Det er ikke sånn vi skal ha det i samfunnet vårt. Å ta bussen handler ikke bare om å komme seg fra a til b; det handler om retten til å delta i samfunnet, pleie kontakt med familie og venner, dra på jobb – som alle andre, sier Ljøner Hagen.

– Det er også en ugrei følelse å spørre andre om hjelp. Undersøkelsen viser at 55 prosent må be om hjelp på minst halvparten av bussreisene, sier hun.

Følelsen av å stå igjen

Lederen i Blindeforbundet mener at det er lite som skal til for å bedre dagens busstilbud.

– Annonsering av hvilken buss som kommer til holdeplassen kan for eksempel gjøres ved at bussen, når den stopper, har utvendige høyttalere som annonserer nummer og/eller navn på bussen. Holdeplassannonsering inne på bussen har de aller fleste busser i dag opplegg for. Det handler bare om å bruke systemet, sier Ljøner Hagen, som også etterlyser innsats for å finne nye løsninger som gjør det enklere å finne riktig buss.

Blindeforbundet oppfordrer nå myndighetene til å ta i et tak og heve kvaliteten på dagens busstilbud, og inkludere også dem som ser dårlig.

– Ikke la oss som er blinde eller svaksynte stå igjen på bussholdeplassen. Ta oss heller med på reisen – som alle andre.

Les mer ved å følge denne lenken!