Blindeforbundet går fra dør til dør!

Denne uken begynte Blindeforbundet et nytt prosjekt der innbyggerne i Østfold kan oppleve et personlig møte med organisasjonen. 10 nye medarbeidere skal gå fra dør til dør for å verve givere og identifisere nye synshemmede som kan ha glede av Blindeforbundets arbeid.

Nyhetssak fra 30. september 2016

På mandag begynte det første verveteamet sitt arbeid i Sarpsborg. Bak fra venstre Yosef Damli Åberge, Daniel Dohrmann Nilsen, Eirik Larsen og Jan Tveten. Foran fra venstre Heidi Langebeck og Marie Therese Svendsen

Den store giverkampanjen

Den nye vervemetoden er en del av den store giverkampanjen som starter nå i høst. Kampanjen vil vare i tre år, og skal skaffe tolv tusen nye, faste givere til blindesaken. Fra før har Blindeforbundet en egen avdeling som ringer til giverne våre, og de positive erfaringene med dette vil bli brukt når vi skal informere ansikt til ansikt.

I tiden fremover vil kampanjen gradvis bygge seg opp i styrke, og det vil komme reklamefilmer og omtale i aviser, radio og tv. Facebook blir også en viktig kanal for å nå ut til befolkningen med informasjon om vårt arbeid. Denne gangen vil vi satse mye på å fortelle hvordan vi hjelper svaksynte til å få en bedre hverdag.

Gode tilbakemeldinger

Etter første uke kan prosjektleder Gordon Johnsen fortelle at vi blir tatt godt i mot på dørene. Og at innbyggerne opplever det som informativt og hyggelig å få Blindeforbundet på besøk på døra. Det er et viktig mål at alle som får besøk av oss skal ha et mer positivt inntrykk av Blindeforbundet etter besøket enn de hadde på forhånd.

Godt synlige ververe med ID-kort

Ververne våre vil ha antrekk med synlig logo fra Blindeforbundet, ID-kort og visittkort med foto når de er ute for å besøke Østfolds husstander. Og på våre nettsider er det mulig for de som får besøk å dobbeltsjekke at ververen faktisk jobber for oss.

Her kan du se en oversikt over våre ververe

God synlighet og lokalt samarbeid

Vi har et godt samarbeid med fylkeslaget i Østfold, som har gjort en god jobb for å tilrettelegge for at vi skal lykkes. Sarpsborg er første kommune ut. Alle medlemmer er informert, og på forhånd har vi besøkt lokallaget i Sarpsborg og snakket om prosjektet.

Med både reklame, redaksjonelle saker og et eget Blindeforbund-team som oppsøker innbyggerne, vil det bli stor synlighet lokalt. Noe som også gir gode muligheter for fylkeslaget til å vise frem det lokale arbeidet.