Blindeforbundet i Dagsnytt 18

Norges Blindeforbund reagerer på å bli nektet å delta i høringen til utdanningskomiteen på Stortinget. Hvem andre enn oss vil snakke om problemene synshemmede elever møter i skolen?

Nyhetssak fra 02. november 2017

Blindeforbundets Sverre Fuglerud har ordet på Dagsnytt 18.

Dette ville Sverre Fuglerud, seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i Norges Blindeforbund, ha svar på da han møtte Roy Steffensen, leder i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, til debatt i Dagsnytt 18.

– Blindeforbundet er de eneste som har fokus på elever med synsproblemer. Det er kjempeviktig at komiteen lytter til de utfordringene mange har. Mange elever i ungdomsskolen mangler lærebøker. Vi vet at 65 prosent av synshemmede elever blir mobbet. 60 prosent mangler tilrettelegging i fag og flere blir tatt ut av timen på grunn av dette. Så når vi ikke får muligheten til å komme til komiteen på høring – for første gang – så synes vi det ikke hører noen steds hjemme, sier Fuglerud i Dagsnytt 18.

Før sommeren var det en debatt i Stortinget der alle var enige om at noe måtte gjøres for å få bukt med problemene synshemmede elever møter i skolen. Likevel nekter komiteen høringsplass til den organisasjonen som har ekspertise på området.

Roy Steffensen, leder i utdanningskomiteen, sier i Dagsnytt 18-sendingen at det i år kom inn rekordmange søknader, 104, og at ikke alle kunne få plass.

– Vi valgte å legge oss på en streng linje. Ca. 60 fikk komme på høring. Blindeforbundet anbefalte vi å ta kontakt med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), og samarbeide med dem. FFO fikk også utvidet taletid, sier Steffensen.

Fuglerud mener imidlertid det ikke medfører riktighet at det ble gitt tilbakemelding om at FFO skulle representere Blindeforbundet. FFO har heller ikke den samme detaljkunnskapen om synsfeltet.

Videre peker Fuglerud på at det nå er et nytt storting og mange nye fjes i nye komiteer, og da er det ekstra viktig at de blir kjent med sakene og organisasjonenes utfordringer.

Hør hele Dagsnytt 18-innslaget på NRKs nettsider! (Innslaget starter ca. 40 min ut i sendingen.)