Blindeforbundet krever forbud eller regulering - Nå må Oslo kommune ta ansvar!

Norges Blindeforbund er skuffet over at byrådet ikke har gjort mer for å rydde opp i el-sparkesyklene på fortauene.

Nyhetssak fra 09. mars 2020

Illustrasjonfoto av en veltet el-sparkesykkel og en person med hvit stokk

I Aftenposten i 8. mars ser vi hvor håpløst det kan bli. Her forteller svaksynte Ann-Irene Dæhlin om at hun fortsatt sliter med skaden hun pådro seg i Oslo sentrum, da hun stupte over en henslengt el-sparkesykkel på gaten.

–Enten må Oslo kommune forby utleie av el-sparkesykler, eller så får man ha dem på avgrensede steder, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.

Nå har det gått ett år med henslengte el-sparkesykler på fortauene, men byrådet stiller ikke krav som hindrer dette.

Fra byrådet sin side har det blitt hevdet at man ikke har hjemmel til å gjøre noe med el-sparkesyklene, men det er plassering av uregistrerte kjøretøy på offentlig grunn. Det er kommersiell virksomhet der el-sparkesyklene leies ut fra der de er hensatt på fortauer. 

Når de ikke lånes ut lagres de på offentlig grunn. Hvorfor kan Oslo kommune ikke vise til sine egne politivedtekter? spør forbundslederen.

–Vi er kjent med at det er et prøveprosjekt med stativer i bydel St. Hanshaugen, men det er ikke nok. Fotgjengere ferdes over hele Oslo, og vi vil ikke ha en sommer til med disse snublefellene og kaoset, sier Olsen.

Her er fra politivedtektene for Oslo:

§ 3-1 Hindringer
På eller ut over offentlig sted er det forbudt å sette eller henge noe, herunder containere, salgsboder, bilvrak, uregistrerte kjøretøy, stands, markiser, reklameskilt og annen løsfotreklame, som kan være til hinder, fare eller ulempe for ferdselen og tilgjengeligheten for alle til offentlig sted.

§ 7-3 Tillatelse fra kommunen for allment tilgjengelige arrangement m.m.
Det er forbudt å benytte kommunal grunn til kommersiell eller ikke-kommersiell virksomhet, herunder uteservering, vareutstilling, lagerplass, arrangementer, markeringer m.m., uten skriftlig tillatelse fra kommunal grunneierrepresentant.