Blindeforbundet med i NRKs brukerråd

Seksjonsleder Sverre Fuglerud i Norges Blindeforbund er medlem i NRKs brukerråd. Rådets oppgave er å bidra til at NRK på en bedre måte kan fylle hele befolkningens behov, uavhengig av funksjonsnivå.

Nyhetssak fra 02. mars 2018

Gruppebilde av rådsmedlemmene. Helt til venstre, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. I midten Sverre Fuglerud med hvit stokk, helt til høyre tilgjengelighetssjef Siri Antonsen.

- Nå sist hadde vi produksjoner mot barn og unge som fokus, der særlig synstolking var viktig for oss. Vi har tidligere hatt nyhets- og debattprogrammer som tema, i tillegg til sportsproduksjoner, forteller Fuglerud.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen var til stede på deler av møtet hørte på innspillene fra medlemmene i rådet. NRK stiller med sentrale personer innenfor ulike fagfelt når forskjellige temaer diskuteres. Det kan være både ledere og profilerte journalister fra tv-skjermen til stede.

- I brukerrådet får vi tatt opp det som er viktig for synshemmede. Synstolking av filmer og tv-produksjoner er en av de tingene vi stadig har hatt oppe. Jeg opplever at det i NRK er stor vilje til å utformet tilbudet så det også blir best mulig for synshemmede og andre funksjonshemmede og at våre innspill blir tatt hensyn til, forteller Fuglerud.

Han har også vært intervjuet av NRK om deltagelsen i rådet tidligere, og uttalte blant annet dette: - For oss er det for eksempel veldig viktig at reporterne beskriver begivenheter som skjer på en slik måte at synshemmede og andre funksjonshemmede får innsikt i det som skjer, sier Fuglerud som er glad for muligheten til innspill og tilbakemeldinger til NRK gjennom et slikt brukerråd.

- Rådet ledes av tilgjengelighetssjef Siri Antonsen, og hun gjør en veldig god jobb i å sette tilgjengelighet på dagsorden i hele NRK, avslutter Sverre Fuglerud.

nrk.no finner du produksjoner som er tilgjengeliggjort for forskjellige grupper funksjonshemmede.