Blindeforbundet på dørbesøk i Østfold

Fra slutten av september kan innbyggerne i Østfold oppleve å møte Blindeforbundet ansikt til ansikt på døren. Mandag 26. september starter vi nemlig vår store kampanje, og startskuddet går i Sarpsborg. 10 personer skal gå fra dør til dør, og målet er å besøke 10 000 husstander i kommunen. Over de neste tre årene håper vi å ha banket på 500 000 dører i hele Norge!

Nyhetssak fra 08. september 2016

Generalsekretær i Norges Blindeforbund, Arnt Holte, er spent på hvordan vi blir tatt i mot: - Vi har bestemt oss for å prøve å oppsøke alle de som har et synsproblem, og også spørre om folk vil bli personer som støtter opp aktivt om vårt arbeid.

Hensikten er å treffe nye synshemmede og sørge for at de får hjelp. Siden vi må skaffe to av tre kroner vi bruker selv, vil kampanjen også ha som mål å verve flere faste givere.

Kampanjen vil vare i tre år, og skal skaffe tolv tusen nye, faste givere til blindesaken. Dersom kampanjen lykkes, vil dette gi 26 millioner kroner mer i inntekt hvert år til vårt arbeid for synshemmede. Fra før har blindeforbundet en egen avdeling som ringer 150.000 givere hvert år, og de positive erfaringene med dette vil bli brukt når vi skal informere ansikt til ansikt.

Innsamlingsleder Leif Wien Jensen opplyser at det vil bli laget reklamefilmer og lagt mye arbeid i å få omtale i aviser, radio, tv og internett om vårt arbeid. Vår nye medierådgiver Vegard Valestrand er i full gang med å kontakte lokale medier i Østfold, slik at publikum vil ha fått informasjon om kampanjen før vi banker på døren. Denne gangen blir det satset mer enn tidligere på å fortelle hvordan vi hjelper svaksynte til å få en bedre hverdag, forteller Wien Jensen.

Vi gleder oss til å treffe deg!