Blindeforbundet ringer alle sine medlemmer: –Ikke alle har et nettverk rundt seg

Isolasjon og ensomhet er ikke fremmed for mange som ikke ser, og slik situasjonen er nå, kan den ramme synshemmede ekstra hardt. Derfor ringer Blindeforbundet alle sine medlemmer for å høre hvordan de har det.

Nyhetssak fra 26. mars 2020

Blindeforbundets logo sammen med et telefonrør og teksten Z i telefonen.

Z i telefonen er støttet av Stiftelsen Dams ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

– Vi har et stort antall eldre medlemmer, og vi vet at alle ikke har det nettverket de trenger, spesielt i situasjonen vi er i nå. Derfor har Blindeforbundet satt i gang «Z i telefonen», som er en nasjonal ringerunde til alle våre medlemmer, forklarer Øystein Hvenekilde Fylling, seksjonsleder for lokalt arbeid i Norges Blindeforbund.

Føle seg sett

Blindeforbundet har iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredningen av Covid-19-viruset. Alle kurs og aktiviteter er satt på vent. Fylkeskontorene er i drift, men har ikke åpent for besøk. Dermed forsvinner også møteplassene for mange svaksynte og blinde.

– Det viktigste med disse telefonsamtalene er at folk føler seg sett og opplever at vi bryr oss om dem i en periode som kan være krevende, sier Hvenekilde

Tilbud om ringevenn

Foruten å slå av en prat, vil fylkeslagene høre om medlemmene får den praktiske bistanden de trenger i hverdagen, og eventuelt om det er noe Blindeforbundet kan gjøre for å bidra til at de får den.

– Alle medlemmene får også spørsmål om de ønsker en ringevenn som kan holde jevnlig kontakt med dem i denne perioden som kan være preget av isolasjon for flere, sier Fylling

Oslo fylkeslag er godt i gang med ringerunden og har fått snakket med en del medlemmer.

– Så langt har tilbakemeldingene fra medlemmene våre vært utelukkende positive, sier Ingrid Strøm-Olsen, som er daglig leder i Oslo fylkeslag.