Blir du med på skrivekonkurranse?

Den europeiske blindeunionen (EBU) utlyser skrivekonkurransen "Onkyo World Braille Essay Contest 2020" der deltagere kan levere bidrag som handler om deres forhold til punktskrift/braille.

Nyhetssak fra 27. mai 2020

Et ark på et skrivebord. På arket står det Once upon a time, ved siden av ligger det en kulepenn.

Deltagere må være brukere av braille, enten som punktskriftlesere, eller ha kjennskap til og nytte av punktskrift visuelt. Bidrag i konkurransen leveres på norsk eller engelsk som en essey (se definisjon hos Wikipedia her). Skriver du på norsk, og juryen som bedømmer bidragene her i Norge finner den så god at den videresendes til EBU som bidrag i konkurransen, sørger vi for å få oversatt den til engelsk.

Det er ingen låste temaer utover at braille bør ha en sammenheng med innholdet. Her følger noen stikkord til inspirasjon:

  • Punktskriftens rolle i å fremme synshemmede menneskers deltakelse i politisk, økonomisk, kulturelt, pedagogisk, sosialt og familieliv
  • Punktskriften i teknologiens tidsalder
  • Fordeler og ulemper ved punktskrift sammenlignet med bruk av talesyntese og innspilte bøker og dokumenter
  • Livet med punktskrift
  • Punktskrift og musikk
  • Punktskrift og turisme
  • Leker med punktskrift
  • Opplevelser som har endret livet ditt, eller deg som person
  • Gode eller dårlige erfaringer i dagliglivet
  • Episoder knyttet til valg (stortingsvalg eller kommune- og fylkestingsvalg)

 

Frist for innsendelse er 1. juli 2020, og bidrag sendes elektronisk til info@blindeforbundet.no, og husk: Essey, og mellom 600 og 1000 ord.