Blomster mot terror kan gi knall og fall

Vil det bli mange blåmerker og skrubbsår når blinde og svaksynte skal gå slalåm i Karl Johansgate nå som det er plassert ut blomster mot terror?

Nyhetssak fra 08. november 2017

Bilde av tunge blomsterurner som står i sikk-sakk oppover Karl Johansgate.

Blindeforbundets interessepolitiske avdeling har gjort en befaring på Karl Johan etter at de nye blomsterurnene er plassert. Seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt Sverre Fuglerud er selv sterkt svaksynt og har fått seg en smell i leggen på grunn av urner som allerede har stått ved Stortinget en stund.

- Vi forstår selvsagt behovet for å sikre fotgjengerne mot terroranslag, samtidig er det utfordrende med mange fysiske hindringer i gangararealet, sier Fuglerud og ønsker tydelige gangsoner.

Det er nemlig ikke bare disse nye blomsterurnene som er utfordringen. Gangsoner er særlig nødvendig på sommeren da  mye skjer med gateselgere, musikanter og gjøglere.

-  Vi ønsker færrest mulig hindringer og vil ha klart definerte gangsoner i et annet materiale som man både kan se som svaksynt og føle (for blinde med hvit stokk) slik at man kan følge den uten å møte hindringer. Blindeforbundet vil ta kontakt med Oslo kommune og be om at det blir markerte gangsoner som gir retning for hvor man skal gå, sier Sverre Fuglerud.

Blomsterurnene har god kontrast mot omgivelsene slik at svaksynte kan få øye på dem.