Brukerpass forenkler hjelpemiddelhverdagen

Brukerpass er ordningen som skal gi deg som bruker hjelpemidler større innflytelse og mer kontroll over egne hjelpemidler. Det er du som kjenner dine behov best.

Nyhetssak fra 16. oktober 2020

Illustrasjon: Et ark med overskrift Brukerpass for Per Olsen og forskjellige hjelpemidler listet opp. I bakgrunnen er det høye bygninger og en av dem har NAVs logo på toppen

Siden 2006 har ordningen med brukerpass eksistert ved landets hjelpemiddelsentraler.
– Brukerpass er en fullmakt som innebærer at bruker får utvidet ansvar og økt innflytelse i egen sak, forteller Vegard Forøy, seniorrådgiver hos NAV Hjelpemiddel og tilrettelegging, styringsenheten.

I årenes løp har brukerpass blitt både gjemt og glemt. Nå blåses det nytt liv i ordningen. Den særskilte målgruppe er de med mye erfaring, og god innsikt i egne behov.

Byråkratiet reduseres

At ordningen er glemt er det nok mange svaksynte og blinde som kan bekrefte.
Blindeforbundet erfarer også, basert på medlemmers tilbakemeldinger, at i de
senere år har NAV Hjelpemiddelsentral blitt mer og mer byråkratisert. Mange opplever
å måtte vente i måneder, opp mot år, før synskontakten i kommunen gir den hjelp
og oppfølging som trengs.

Da er det godt å vite at brukerpass legger opp til aktiv brukermedvirkning slik at
hjelpemiddelhverdagen blir enklere og mindre byråkratisk.
– Der det ikke gir noen merverdi å gå til kommunen, så skal man få slippe det, sier Forøy.

Formålet med brukerpass nå er det samme som i 2006. Det nye er at informasjon til
brukere og veileder til hjelpemiddelsentralene er oppdatert. Det er laget ny
standardavtale, og retningslinjene til hjelpemiddelsentralene er frisket opp.

Stortinget stilte krav til NAV

Det er nok ikke bare vi brukere som opplever at intensjonen med brukerpass har gått i glemmeboken, det samme gjelder stortingsrepresentantene. I 2018 kom det et anmodningsvedtak fra Stortinget som ba NAV om å styrke ordningen.

Så kan man spørre seg; Hvorfor fortrenges en slik ordning som brukerpass, når den er
så nyttig for brukerne?

– Det er vanskelig for meg å komme med en enkelt forklaring. Men jeg kan være så ærlig å si at det er noen som er skeptisk til en slik ordning. Det betyr ikke at de er uenige i formålet, sier Forøy.

– Noen har nok sett på det som en særordning, men man må se på brukerpass som en del av den totale tilbudsporteføljen vi har, mener nå jeg, sier Forøy.

Hensikten med brukerpass:

 • Du får mer styring og selvstendighet over egne hjelpemidler.
 • Du velger selv samarbeidspartner ved utprøving, bytte og reparasjon av hjelpemidlene dine.
 • Du kan ta direkte kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral eller leverandør.
 • Du kan selv bestille produkter fra sentralenes bestillingsordning.
 • Du kan ta direkte kontakt med fagfolk (for eksempel synspedagog) for å innhente informasjon.

Hvis du vil ha brukerpass:

 • Kontakt din lokale NAV Hjelpemiddelsentral. 
 • Dere avtaler et møte for å gå igjennom og skrive under på en felles avtale som er skreddersydd deg.
 • Har du en gang hatt brukerpass, så skal du i teorien ha det enda. Forøy anbefaler deg å kontakte sentralen for å ta en prat om hva det er for deg i dag, og dere kan inngå en ny avtale.
 • Du må være erfaren hjelpemiddelbruker med god innsikt i egne behov.
 • Du må fylle kravene i folketrygden, samt være over 18 år (for barn kan foresatte ha ansvaret).
 • Det trengs ikke eget søknadsskjema.

Intervjuet med Vegard Forøy finnes på Radio Z Podkast fra 27. august.