Dagens gladmelding - tildeling av midler til utvidet TT-ordning

I dag kom det en skikkelig gladmelding fra Samferdselsdepartementet: Fem nye fylkeskommuner får utvidet TT-ordning.

Nyhetssak fra 28. juni 2019

Kampen for å få flere fylker med i TT-ordningen har båret frukter. Her er Blindeforbundet på TT-demonstrasjon under regjeringsforhandlingene i Hurdal.

– Regjeringa ønsker eit godt og enkelt tilgjengelig tilbod for alle. Derfor blir no Hedmark, Oppland, Hordaland, Telemark og Nordland ein del av den utvida ordninga med tilrettelagt transport for personar med nedsett funksjonsevne (TT-ordninga). Dette gir ein enklare kvardag for over 4.500 nye personar, det er særs gledelig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

De fem fylka får totalt 64,2 millioner kroner for 2. halvår 2019. Tildelingen er fordelt slik:

  • Hedmark: 10 300 000 kroner
  • Oppland: 8 520 000 kroner
  • Hordland: 28 500 000 kroner
  • Telemark: 7 303 519 kroner
  • Nordland: 9 600 000 kroner

Tildelingsbeløpet er fordelt etter søknad frå fylkeskommunane. 

– Alle fylka skal med

Totalt 13 fylke er no ein del av den utvida TT-ordninga. Dette er ein statleg ordning som kjem i tillegg til TT-ordningar fylka allereie har sjølve. Den utvida ordninga skal, saman med fylkeskommunane sitt tilbod, sikre totalt 200 fritidsreiser for blinde/svaksynte og rullestolbrukarar.

– Vi har eit mål om at alle fylka skal bli ein del av ordninga. På den måten sørger vi for at TT-brukarar med særlege behov får betre tilgang til transporttenester, sier samferdselsministeren.

 Med denne tildelingen blir over 4.500 personer en del av ordningen:

  • Hedmark: 599
  • Oppland: 500
  • Hordaland: 2 458
  • Telemark: 635
  • Nordland: 362

Fra neste år får disse fem fylkene tildeling for hele året.

– Det er kjempegledelig at 5 nye fylker har kommet med i ordningen. Nå håper jeg at resten av landet også får denne løsningen som for blinde og svaksynte gir muligheten til et aktivt liv, sier seksjonsleder Sverre Fuglerud som har stått på sent og tidlig for dette.

I Blindeforbundet i Hedmark og Oppland står jubelen i taket

– Hurra! Detta var grådig gode nyheter. Etter flere års jobbing slo vi endelig gjennom i Innlandet. 1099 personer vil få en langt bedre og forutsigbar hverdag. Hittil har mange svaksynte og blinde måtte prioritere vekk aktiviteter funksjonsfriske tar for gitt, sier Jo Øvergaard fra Stor-Elvdal og Sven Terje Garmo fra Lom samstemt.

Profilbilde av Svein Tore Garmo

 Hoppende glad: Sven Terje Garmo

 Leder i Norges Blindeforbuind Hedmark Jo Øvergaard i lys dress og hatt.

Leder i Norges Blindeforbund Hedmark, Jo Øvergaard.

Hvorfor er TT-viktig? 

Kort film med folk som forteller om deres positive erfaringer med TT. Filmen er fra da det var 7 fylker med i ordningen.